Het is super gaaf om zoveel open deuren te zien in Nederland en in het buitenland voor het woord van God door de krachtige werking van de Heilige Geest in levens van mensen.

We leven in bijzondere tijden waarin we elkaar nodig hebben en letterlijk schouder aan schouder staan om in Gods Koninkrijk te dienen. Ik geloof dat muren rondom denominaties aan het vallen zijn en dat we in deze tijd juist op zoek zijn naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen tussen gelovigen. We dienen ten slotte allen de Koning der Koningen. En daar waar de Koning heerst kan geen verdeeldheid zijn binnen Zijn Koninkrijk.

De slogan: als je het onzichtbare ziet , kan God het onmogelijke doen, heeft mijn leven totaal veranderd en ik ben elke keer weer verbaasd hoe de Heer een eenvoudige Nederlandse jongeman zoals ik zo krachtig gebruikt om het Koninkrijk van God te brengen.

Ik geloof dat God iedereen op de plek waar hij is en leeft op een krachtige manier wil gebruiken om het verschil te maken en het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. De sleutel is gehoorzaamheid aan de Meester om de Grote Opdracht onder de Zalving van God uit te voeren.

Heel veel plezier bij het bekijken van deze website en ik hoop een keer met je in contact te komen door FB of tijdens een van mijn spreekbeurten in binnen of buitenland.

Gods zegen!

Mattheus van der Steen